Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:27
Prevod majetku vo vlastníctve SR v správe MV SR do vlastníctva Obce Pribylina - povodňový vozík
82/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina MV SR 15.06.2022
02.11.2022
Crz:09.11.2022 01:27
Predaj pozemku KNC 4431/14, k.ú. Pribylina
81/2022
1356.00 € s DPH Pjatek Ivan Obec Pribylina 02.11.2022
26.10.2022
Crz:26.10.2022 09:01
Nájom bytu č. 4 v bytovom dome 19
79/2022
192.00 €/mesiac s DPH Adamec Branislav Obec Pribylina 21.10.2022
26.10.2022
Crz:26.10.2022 09:01
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody
80/2022
0.46000 €/m³ s DPH Pristovšek Peter Obec Pribylina 26.10.2022
25.10.2022
Crz:25.10.2022 15:40
Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí s TP v obci Pribylina v mesiacoch 10-12/2022
78/2022
108.60 € s DPH Obec Pribylina ZŠ s MŠ 18.10.2022
19.10.2022
Crz:19.10.2022 11:45
Poskytnutie finančného príspevku na výstavbu inžinierskych sietí IBV Medzi záhradami
76/2022
14224.00 € s DPH Vrana Peter Ing. Obec Pribylina 14.10.2022
19.10.2022
Crz:19.10.2022 14:15
Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v roku 2022.
77/2022
100.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina Domov seniorov Golden Age, o.z. 12.10.2022
19.10.2022
Crz:19.10.2022 09:02
Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 19.
75/2022
205.00 €/mesiac s DPH Šargová Viera Ing. Obec Pribylina 19.10.2022
18.10.2022
Crz:18.10.2022 14:46
Zámena pozemkov vo vlastníctve zmluvných strán
74/2022
172.00 € s DPH Bolvanský Ján Ing. Obec Pribylina 18.10.2022
17.10.2022
Crz:17.10.2022 10:56
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pribylina v roku 2022
73/2022
687.80 € s DPH Obec Pribylina Centrum voľného času 12.10.2022
26.09.2022
Crz:26.09.2022 09:25
Zabezpečenie činností technika PO v zmysle §9 Zákona 314/2001 a bezpečnotechnickej služby v zmysle §22 Zákona 124/2006
72/2022
95.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina BETPO, s.r.o. 23.09.2022
23.09.2022
Crz:23.09.2022 10:25
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít Projektu: Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina
71/2022
145901.81 € s DPH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pribylina 12.09.2022
22.09.2022
Crz:22.09.2022 11:05
Nájom bytu č. 3 v bytovom dome č. 16
68/2022
115.00 €/mesiac s DPH Berkiová Zuzana Obec Pribylina 14.09.2022
22.09.2022
Crz:22.09.2022 11:05
Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 16
69/2022
196.38 €/mesiac s DPH Jurík Daniel Ing. Obec Pribylina 14.09.2022
22.09.2022
Crz:22.09.2022 11:05
Nájom bytu č. 5 v bytovom dome č. 19
70/2022
210.00 €/mesiac s DPH Holbusová Iveta Obec Pribylina 14.09.2022
Zobrazených 106 - 120 z celkových 2336.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 155 156