Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.03.2023
Crz:22.03.2023 17:26
Udelenie licencie na použitie diela Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest
48/2023
115.00 €/rok bez DPH Obec Pribylina 3W Slovakia, s.r.o. 20.03.2023
13.03.2023
Crz:13.03.2023 09:37
Poskytovanie právnych služieb
46/2023
60.00 €/hod s DPH Obec Pribylina JUDr. Ing. Karin Krajči- advokátka 08.03.2023
13.03.2023
Crz:13.03.2023 09:37
Nájom bytu č.3 v bytovom dome č.19
47/2023
115.00 €/mesiac s DPH Fleischhacker Martin Obec Pribylina 10.03.2023
21.02.2023
Crz:21.02.2023 10:16
Nájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 16.
45/2023
166.00 € s DPH Terentyeva Irina Obec Pribylina 21.02.2023
20.02.2023
Crz:20.02.2023 13:20
Zber a nakladanie s komunálnym odpadom: šatstvo, textílie.
44/2023
20.00 € s DPH Obec Pribylina Ľubomír Ludvik WINDOORS 16.02.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 09:25
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP - Predajné stánky Pribylina, aktualizácia právnych dokumentov
37/2023
0.00 € s DPH Miestna akčná skupina Horný Liptov Obec Pribylina 31.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 09:25
Zámena pozemkov vo vlastníctve zmluvných strán s doplatkom za 26m2 rozdielu výmery.
38/2023
214.00 € s DPH Štepita Ľubomír Obec Pribylina 30.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 12:53
Nájom bytu č.6 v bytovom dome č.16
39/2023
116.00 €/mesiac s DPH Mydliarová Emília Obec Pribylina 25.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 12:53
Dohoda o zbere, preprave a uskladnení komunálneho odpadu v roku 2023 za cenu podľa aktuálneho VZN a cenníka služieb.
40/2023
0.00 € s DPH Rezort pri Jazere Podbanské Obec Pribylina 17.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 12:53
Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, DS Dom Charitas, v roku 2023.
41/2023
600.00 € s DPH Obec Pribylina Spišská katolícka charita 23.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 14:02
Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení ReSocia, Remetské Hámre v roku 2023
42/2023
100.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina ReSocia n. o. 17.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 14:02
Nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2023.
43/2022
7.80 € s DPH Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Obec Pribylina 20.12.2022
24.01.2023
Crz:24.01.2023 09:30
Zmena konajúceho na strane Prijímateľa.
36/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina SIEA 23.01.2023
19.01.2023
Crz:19.01.2023 10:51
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
35/2023
10.00 € s DPH Benková Jana Obec Pribylina 18.01.2023
18.01.2023
Crz:18.01.2023 13:10
Nakladanie s komunálnym odpadom.
1/2023
7.80 € s DPH Obec Jamník Obec Pribylina 20.12.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 2309.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 153 154