Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.04.2023
Crz:20.04.2023 15:28
Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA
54/2023
307.00 €/rok s DPH Obec Pribylina MK hlas, s.r.o. 20.04.2023
19.04.2023
Crz:19.04.2023 10:06
Poskytnutie dotácie na rok 2023 príjemcovi Centrum voľného času Liptovský Hrádok
53/2023
1459.30 € s DPH Obec Pribylina Centrum voľného času 31.03.2023
14.04.2023
Crz:14.04.2023 10:25
Prenájom bytu č. 1 v bytovom dome č. 16
51/2023
172.00 €/mesiac s DPH Švidroňová Jana Obec Pribylina 14.04.2023
14.04.2023
Crz:14.04.2023 12:02
Poskytnutie dotácie na rok 2023 príjemcovi ZO SZPB v Pribyline
52/2023
300.00 € s DPH Obec Pribylina ZO SZPB v Pribyline 31.03.2023
13.04.2023
Crz:13.04.2023 13:47
Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2023
50/2023
5000.00 € bez DPH Obec Pribylina DHZ Pribylina 31.03.2023
11.04.2023
Crz:11.04.2023 12:15
Podpora udržania pracovných návykov - Dohoda uzatvorená podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č.5/2004 Z.z., o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť.
49/2023
34.22 €/mesiac s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Pribylina 11.04.2023
22.03.2023
Crz:22.03.2023 17:26
Udelenie licencie na použitie diela Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest
48/2023
115.00 €/rok bez DPH Obec Pribylina 3W Slovakia, s.r.o. 20.03.2023
13.03.2023
Crz:13.03.2023 09:37
Poskytovanie právnych služieb
46/2023
60.00 €/hod s DPH Obec Pribylina JUDr. Ing. Karin Krajči- advokátka 08.03.2023
13.03.2023
Crz:13.03.2023 09:37
Nájom bytu č.3 v bytovom dome č.19
47/2023
115.00 €/mesiac s DPH Fleischhacker Martin Obec Pribylina 10.03.2023
21.02.2023
Crz:21.02.2023 10:16
Nájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 16.
45/2023
166.00 € s DPH Terentyeva Irina Obec Pribylina 21.02.2023
20.02.2023
Crz:20.02.2023 13:20
Zber a nakladanie s komunálnym odpadom: šatstvo, textílie.
44/2023
20.00 € s DPH Obec Pribylina Ľubomír Ludvik WINDOORS 16.02.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 09:25
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP - Predajné stánky Pribylina, aktualizácia právnych dokumentov
37/2023
0.00 € s DPH Miestna akčná skupina Horný Liptov Obec Pribylina 31.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 09:25
Zámena pozemkov vo vlastníctve zmluvných strán s doplatkom za 26m2 rozdielu výmery.
38/2023
214.00 € s DPH Štepita Ľubomír Obec Pribylina 30.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 12:53
Nájom bytu č.6 v bytovom dome č.16
39/2023
116.00 €/mesiac s DPH Mydliarová Emília Obec Pribylina 25.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 12:53
Dohoda o zbere, preprave a uskladnení komunálneho odpadu v roku 2023 za cenu podľa aktuálneho VZN a cenníka služieb.
40/2023
0.00 € s DPH Rezort pri Jazere Podbanské Obec Pribylina 17.01.2023
Zobrazených 91 - 105 z celkových 2405.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 160 161