Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.12.2022
Crz:21.12.2022 11:40
Aktualizácia Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova na nasledujúce obdobie 2023-2029
95/2022
500.00 € s DPH Obec Pribylina MAS Horný Liptov 20.12.2022
12.12.2022
Crz:12.12.2022 13:57
Prevod výpočtovej techniky IS DCOM bez nároku na odmenu.
94/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina DEUS 12.12.2022
06.12.2022
Crz:06.12.2022 11:12
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie podľa § 12 v roku 2023
91/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 06.12.2022
06.12.2022
Crz:06.12.2022 11:12
Realizácia činnosti poberateľov dávky v hmotnej núdzi podľa § 10 v roku 2023
92/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 06.12.2022
06.12.2022
Crz:06.12.2022 12:20
Investorská činnosť na stavbu Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod Brehom
93/2022
1982.15 € s DPH Obec Pribylina Ekostaving s.r.o. 30.11.2022
25.11.2022
Crz:25.11.2022 11:31
Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 19
89/2022
205.00 €/mesiac s DPH Šargová Viera Ing. Obec Pribylina 24.11.2022
25.11.2022
Crz:25.11.2022 11:31
Umiestnenie a prevádzkovanie Pozorovacieho objektu - vrtu na pozemku obce Pribylina KNC6002/3
90/2022
30.00 €/rok s DPH Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Pribylina 21.11.2022
22.11.2022
Crz:22.11.2022 13:21
Oprava údajov v Zámennej zmluve č. 74/2022
88/2022
0.00 € s DPH Bolvanský Ján Ing. Obec Pribylina 22.11.2022
21.11.2022
Crz:21.11.2022 11:52
Poistenie majetku - Predajné stánky Pribylina
87/2022
183.49 € s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa, a.s. 16.11.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 09:35
Darovanie zastrešeného kontajnerového stojiska Kokavský most obci Pribylina.
86/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina OZ chatárov a rekreantov na Podbanskom 31.10.2022
11.11.2022
Crz:11.11.2022 09:05
Nájom bytu č. 8 v bytovom dome 19
85/2022
207.00 €/mesiac s DPH Tomašík Radoslav Obec Pribylina 11.11.2022
09.11.2022
Crz:09.11.2022 11:55
Nájom bytu č. 1 v bytovom dome č. 19
83/2022
166.00 €/mesiac s DPH Martanová Oľga Obec Pribylina 09.10.2022
09.11.2022
Crz:09.11.2022 11:55
Nájom bytu č. 5 v bytovom dome č. 16, odhlásenie osôb.
84/2022
200.00 €/mesiac s DPH Bero Martin Obec Pribylina 09.11.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:27
Prevod majetku vo vlastníctve SR v správe MV SR do vlastníctva Obce Pribylina - povodňový vozík
82/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina MV SR 15.06.2022
02.11.2022
Crz:09.11.2022 01:27
Predaj pozemku KNC 4431/14, k.ú. Pribylina
81/2022
1356.00 € s DPH Pjatek Ivan Obec Pribylina 02.11.2022
Zobrazených 61 - 75 z celkových 2304.
1 2 3 5 7 8 9 153 154