Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.09.2022
Crz:06.09.2022 17:04
Zhotovenie diela: Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod brehom
67/2022
157050.28 € s DPH Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 06.09.2022
06.09.2022
Crz:06.09.2022 17:04
Prenájom hrobového miesta č. 2215, 2216
66/2022
20.00 € s DPH Stračiak Miroslav Obec Pribylina 31.08.2022
30.08.2022
Crz:30.08.2022 12:03
Bezplatné užívanie majetku štátu - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku.
65/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 01.07.2022
26.08.2022
Crz:27.08.2022 12:03
Prenájom hrobového miesta č. 4090
64/2022
10.00 € s DPH Juríková Viera Obec Pribylina 25.08.2022
25.08.2022
Crz:26.08.2022 01:03
Nájom bytu č.9 v bytovom dome č. 19
63/2022
210.00 €/mesiac s DPH Mikušová Monika Obec Pribylina 25.08.2022
15.08.2022
Crz:15.08.2022 12:05
Nájom bytu č. 5 v Bytovom dome 16/2
62/2022
185.74 €/mesiac s DPH Bero Martin Obec Pribylina 10.08.2022
04.08.2022
Crz:04.08.2022 12:04
Prenájom časti pozemku KNC1175/3 pod garáž
61/2022
72.00 €/rok s DPH Červeň Peter Obec Pribylina 30.06.2022
03.08.2022
Crz:03.08.2022 12:04
Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu Predajné stánky
60/2022
16978.74 € s DPH Miestna akčná skupina Horný Liptov Obec Pribylina 02.08.2022
29.07.2022
Crz:29.07.2022 17:04
Nájom bytu č. 6 v Bytovom dome 19/4
59/2022
115.00 €/mesiac s DPH Havrilová Viera Obec Pribylina 26.07.2022
28.07.2022
Crz:28.07.2022 12:05
Prenájom časti pozemku KNC1175/3 pod garáž
57/2022
72.00 €/rok s DPH Lehotský Branislav Obec Pribylina 30.06.2022
28.07.2022
Crz:28.07.2022 12:05
Nájom bytu č. 10 v bytovom dome 19
58/2022
220.00 €/mesiac s DPH Činčurák Mario Obec Pribylina 27.07.2022
12.07.2022
Crz:12.07.2022 12:08
Prechod vlastníctva podielov pozemkov na Obec Pribylina
56/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenská republika - Okresný úrad Žilina 11.07.2022
08.07.2022
Crz:09.07.2022 17:07
Prenájom hrobového miesta č. 3334
55/2022
10.00 € s DPH Kollár Bohuš Obec Pribylina 06.07.2022
06.07.2022
Crz:06.07.2022 12:06
Prenájom hrobového miesta č. 3382
54/2022
10.00 € s DPH Račko Miroslav Obec Pribylina 04.07.2022
04.07.2022
Crz:04.07.2022 17:06
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina 2022
51/2022
11.29 € s DPH Masteš Ján Obec Pribylina 03.05.2022
Zobrazených 121 - 135 z celkových 2336.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 155 156