Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančného príspevku na výstavbu inžinierskych sietí IBV Medzi záhradami
35/2022
10944.00 € s DPH Trnavská Anna Obec Pribylina 12.05.2022
11.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody
34/2022
0.46000 €/m³ s DPH Trnavská Anna Obec Pribylina 11.05.2022
11.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
32/2022
400.00 € s DPH Obec Pribylina Jednota dôchodcov, ZO Pribylina 01.04.2022
11.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
33/2022
1000.00 € s DPH Obec Pribylina Divadelný súbor KLÁSOK 01.04.2022
09.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Nájom bytu č. 4 v bytovom dome č. 16
30/2022
200.00 €/mesiac s DPH Jurášová Martina Obec Pribylina 29.04.2022
09.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie MT vybavenia DHZO Pribylina na rok 2022
31/2022
3000.00 € s DPH DPO SR Obec Pribylina 06.05.2022
04.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení ReSocia n.o. Remetské Hámre
28/2022
100.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina ReSocia n. o. 28.04.2022
04.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Upresnenie podmienok triedeného zberu na území obce Pribylina
29/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina ENVI-PAK, a.s. 29.03.2022
27.04.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Propagácia obce Pribylina v monografii LIPTOV dom a život v ňom
27/2022
100.00 € s DPH Obec Pribylina Spoločnosť priateľov MLD 25.04.2022
21.04.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Pribylina pre KPTL Pribylina
25/2022
700.00 € s DPH Obec Pribylina Klub pribylinských turistov a lyžiarov 01.04.2022
21.04.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Nájom bytu č. 9 v NBD 16
26/2022
220.00 € s DPH Lehotský Branislav Obec Pribylina 21.04.2022
19.04.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Nájom bytu č. 1 v NBD 16
22/2022
172.00 €/mesiac s DPH Švidroňová Jana Obec Pribylina 13.04.2022
19.04.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Nájom hrobového miesta č. 3381
23/2022
10.00 € s DPH Hrnčiarová Zuzana Obec Pribylina 06.04.2022
19.04.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Pripojenie RD na kanalizačný zberač
24/2022
0.46000 €/m³ s DPH Tomčík Michal Obec Pribylina 14.04.2022
07.04.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Kúpa pozemku KNC 1627 k.ú. Pribylina do vlastníctva Obce Pribylina
21/2022
1846.21 € s DPH Obec Pribylina Vančová Soňa 07.07.2022
Zobrazených 121 - 135 z celkových 2304.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 153 154