Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
21/2023
10.00 € s DPH Pozorová Mária Obec Pribylina 08.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
22/2023
10.00 € s DPH Pelachová Viera Obec Pribylina 09.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
23/2022
20.00 € s DPH Surová Anna Obec Pribylina 09.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
24/2023
10.00 € s DPH Pozor Milan Obec Pribylina 09.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
25/2023
10.00 € s DPH Jurčová Magdaléna Obec Pribylina 08.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
26/2023
10.00 € s DPH Jurčová Magdaléna Obec Pribylina 08.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
27/2023
10.00 € s DPH Zaťková Marta Obec Pribylina 10.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
28/2023
10.00 € s DPH Kováč Ján Obec Pribylina 08.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
29/2023
10.00 € s DPH Pelachová Eva Obec Pribylina 09.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
30/2023
10.00 € s DPH Poliak Povol Obec Pribylina 09.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
31/2023
10.00 € s DPH Zemanová Aurélia Obec Pribylina 10.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
32/2023
10.00 € s DPH Zaťovičová Magdaléna Obec Pribylina 10.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
33/2023
20.00 € s DPH Zaťovičová Magdaléna Obec Pribylina 10.11.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 16:03
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
34/2023
10.00 € s DPH Betuš Milan Obec Pribylina 18.10.2022
27.12.2022
Crz:27.12.2022 11:16
Zabezpečenie odberu, zhodnocovania alebo zneškodňovania priebežne produkovaných odpadov.
97/2022
60.00 € bez DPH Obec Pribylina Marius Pedersen a.s. 14.12.2022
Zobrazených 121 - 135 z celkových 2395.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 159 160