Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.03.2019 Dotácia z rozpočtu obce
20/19
7000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Obec Pribylina 25.02.2019
11.03.2019 Dotácia z rozpočtu obce
21/19
200.00 € s DPH Slovenský Červený kríž Obec Pribylina 25.02.2019
11.03.2019 Dotácia z rozpočtu obce
22/19
825.60 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Pribylina 27.02.2019
11.03.2019 Nakladanie s komunálnym odpadom
23/19
4.48 € s DPH Obec Pribylina Telovýchovná jednota Sparta BEZ 09.01.2019
11.03.2019 dohoda o splátkach
24/19
152.59 € s DPH Obec Pribylina Lýdia Pačanová 11.03.2019
01.03.2019 Dodávka elektriny - zberný dvor, kamery
14/2019
0.00 € s DPH Obec Pribylina Stredoslovenská energetika, a.s. 11.02.2019
01.03.2019 Finančná dotácia z rozpočtu obce na rok 2019
15/19
600.00 € s DPH Divadelný súbor Klások Obec Pribylina 25.02.2019
01.03.2019 Finančná dotácia z rozpočtu obce na rok 2019
16/19
300.00 € s DPH Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Pribylina 25.02.2019
18.02.2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - nemeraný odber, kamery
11/2019
86.66 € s DPH Obec Pribylina Stredoslovenská distribučná a.s. 20.11.2018
18.02.2019 Nakladanie s komunálnym odpadom
12/2019
4.48 € s DPH Alexandra wellness hotel s.r.o. Obec Pribylina 09.01.2019
18.02.2019 nájom hrobového miesta 1373
13/2019
6.64 € s DPH Obec Pribylina Mgr. Magdaléna Jurčová 14.02.2019
05.02.2019 Dodatok č.4 k nájomnej zmluve
7/2019
1936.32 € s DPH Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov 01.12.2018
05.02.2019 Opakovaný nájom bytu 2/16
8/2019
166.00 € s DPH Irina Terentyeva Obec Pribylina 28.01.2019
05.02.2019 Prenájom hrobového miesta 2051
9/2019
6.64 € s DPH Ján Čabaj Obec Pribylina 28.01.2019
05.02.2019 Prenájom hrobového miesta 4290
10/2019
6.64 € s DPH Ivan Repáč Obec Pribylina 22.01.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 1846.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 123 124