Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.01.2021 Nájom HM 1440
10/2021
6.64 € s DPH Viera Žiaranová Obec Pribylina 02.12.2020
22.01.2021 Zriadenie služby v dohodnutom programe
11/2021
14.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 21.01.2021
22.01.2021 Zriadenie služby v dohodnutom programe
12/2021
14.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 21.01.2021
22.01.2021 Nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2021
13/2021
7.80000 €/ks s DPH Obec Jamník Obec Pribylina 22.12.2020
22.01.2021 Odber a diagnostika vzoriek biologického materiálu na ochorenie COVID19
14/2021
748.90 € s DPH Obec Pribylina Žilinský samosprávny kraj 22.01.2021
22.01.2021 Odber, preprava a zneškodnenie odpadu 180103
15/2021
5.00 € s DPH Obec Pribylina Archív SB, s.r.o. 22.01.2021
08.01.2021 Poskytnutie fin. príspevku pre prijímateľov soc. služby s TP v obci Pribylina
1/2021
600.00 € s DPH Obec Pribylina Spišská katolícka charita 30.12.2020
08.01.2021 Poskytnutie fin. príspevku na výstavbu inžinierskych sietí IBV
2/2021
12624.00 € s DPH Mária Králiková Obec Pribylina 16.12.2020
08.01.2021 Nakladanie s komunálnym odpadom
3/2021
7.80000 €/ks s DPH Peter Šrank Obec Pribylina 01.12.2020
08.01.2021 Pripojenie RD na kanalizačný zberač obce Pribylina
4/2021
0.46000 €/m³ s DPH Lívia Čubová Obec Pribylina 04.01.2021
08.01.2021 Nájom bytu č.2 v NBD 16/2
5/2021
166.00 €/mesiac s DPH Irina Terentyeva Obec Pribylina 07.12.2020
08.01.2021 Nájom hrobového miesta č. 4459
6/2021
6.64 € s DPH Ivan Stupka Obec Pribylina 02.12.2020
08.01.2021 Nájom hrobového miesta č. 1276
7/2021
6.64 € s DPH Nataša Tuková Obec Pribylina 02.12.2020
08.01.2021 Nájom hrobového miesta č. 2027
8/2021
6.64 € s DPH Juraj Klaučo Obec Pribylina 25.11.2020
08.01.2021 Nájom hrobového miesta č. 1075
9/2021
6.64 € s DPH Stanislav Jurík Obec Pribylina 28.12.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 2001.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 133 134