Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.12.2020 Nájom hrobového miesta č. 4330
133/2020
6.64 € s DPH Pozorová Mária Obec Pribylina 02.12.2020
17.12.2020 Nájom hrobového miesta č. 2288
134/2020
6.64 € s DPH Poliak Milan Obec Pribylina 02.12.2020
17.12.2020 Nájom hrobového miesta č. 3358
135/2020
6.64 € s DPH Verbová Zlata Obec Pribylina 02.12.2020
17.12.2020 Nájom hrobového miesta č. 2333
136/2020
13.28 € s DPH Odrobinová Libuša Obec Pribylina 25.11.2020
17.12.2020 Nájom hrobového miesta č. 1025
137/2020
6.64 € s DPH Vaško Ľuboslav Obec Pribylina 02.12.2020
17.12.2020 Nájom hrobového miesta č. 2046
138/2020
6.64 € s DPH Majzlíková Irena Obec Pribylina 25.11.2020
17.12.2020 Nájom hrobového miesta č. 3357
139/2020
6.64 € s DPH Fodreková Ľudmila Obec Pribylina 25.11.2020
17.12.2020 Nájom hrobového miesta č. 2077
140/2020
6.64 € s DPH Ondrejková Zdena Obec Pribylina 13.11.2020
16.12.2020 Nakladanie s komunálnym odpadom, v zmysle platného cenníka Obce Pribylina
114/2020
7.80000 €/ks s DPH VPS Vysoké Tatry s.r.o. Obec Pribylina 01.12.2020
16.12.2020 Pripojenie na verejnú kanalizáciu obce Pribylina
115/2020
0.46000 €/m³ s DPH Mária Králiková Obec Pribylina 10.12.2020
16.12.2020 Zmena účastníckeho programu
116/2020
30.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina Orange Slovensko, a.s. 01.12.2020
16.12.2020 Nakladanie s komunálnym odpadom, v zmysle platného cenníka obce Pribylina
117/2020
7.80000 €/ks s DPH Alexandra wellness hotel s.r.o. Obec Pribylina 01.12.2020
16.12.2020 Zabezpečenie zberu, prepravy a uskladnenia komunálneho odpadu, ceny podľa VZN
118/2020
0.00 € s DPH Roľnícke družstvo v Pribyline Obec Pribylina 27.11.2020
16.12.2020 Zabezpečenie zberu, prepravy a uskladnenia komunálneho odpadu, v zmysle platného cenníka Obce Pribylina
119/2020
0.00 € s DPH Vladimíra Kubincová - SERENITY Obec Pribylina 01.12.2020
15.12.2020 Dodatok č.1 - odvoz odpadu si objednávateľ zabezpečí vlastnými kapacitami
113/2020
0.00 € s DPH Obec Pribylina VPS Vysoké Tatry 15.12.2020
Zobrazených 31 - 45 z celkových 2001.
1 3 5 6 7 8 9 133 134