Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.05.2022
Crz:26.05.2022 01:08
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
38/2022
11.29 €/m² s DPH Moravan, a.s. Obec Pribylina 11.05.2022
25.05.2022
Crz:26.05.2022 01:08
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
39/2022
11.29 €/m² s DPH Kováč Jozef Obec Pribylina 12.05.2022
25.05.2022
Crz:26.05.2022 01:08
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
40/2022
11.29 €/m² s DPH Kseňáková Dagmar Obec Pribylina 10.05.2022
25.05.2022
Crz:26.05.2022 01:08
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
41/2022
11.29 €/m² s DPH PD Inovec Trenčianske Stankovce Obec Pribylina 03.05.2022
25.05.2022
Crz:26.05.2022 01:08
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
42/2022
11.29 €/m² s DPH Prípada Stanislav Obec Pribylina 16.05.2022
25.05.2022
Crz:26.05.2022 01:08
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
43/2022
11.29 €/m² s DPH PVOS KOVO TATRA a.s. Kopřivnice Obec Pribylina 03.05.2022
13.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
36/2022
11.29 €/m² s DPH Janek s.r.o. Obec Pribylina 09.05.2022
12.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančného príspevku na výstavbu inžinierskych sietí IBV Medzi záhradami
35/2022
10944.00 € s DPH Trnavská Anna Obec Pribylina 12.05.2022
11.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody
34/2022
0.46000 €/m³ s DPH Trnavská Anna Obec Pribylina 11.05.2022
11.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
32/2022
400.00 € s DPH Obec Pribylina Jednota dôchodcov, ZO Pribylina 01.04.2022
11.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
33/2022
1000.00 € s DPH Obec Pribylina Divadelný súbor KLÁSOK 01.04.2022
09.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Nájom bytu č. 4 v bytovom dome č. 16
30/2022
200.00 €/mesiac s DPH Jurášová Martina Obec Pribylina 29.04.2022
09.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie MT vybavenia DHZO Pribylina na rok 2022
31/2022
3000.00 € s DPH DPO SR Obec Pribylina 06.05.2022
04.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení ReSocia n.o. Remetské Hámre
28/2022
100.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina ReSocia n. o. 28.04.2022
04.05.2022
Crz:13.05.2022 08:07
Upresnenie podmienok triedeného zberu na území obce Pribylina
29/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina ENVI-PAK, a.s. 29.03.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 2221.
1 3 5 6 7 8 9 148 149