Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.10.2023
Crz:26.10.2023 10:20
Nájom bytu č.3 v bytovom dome č.19
111/2023
115.00 €/mesiac s DPH Krupová Patrícia Obec Pribylina 26.10.2023
24.10.2023
Crz:24.10.2023 12:33
Nájom bytu č.4 v bytovom dome č.19
110/2023
192.00 €/mesiac s DPH Adamec Branislav Obec Pribylina 24.10.2023
19.10.2023
Crz:19.10.2023 13:27
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - zmena času užívania bytu č.3 v BD 19 do 31.10.2023
108/2023
0.00 € s DPH Fleischhacker Martin Obec Pribylina 18.10.2023
19.10.2023
Crz:19.10.2023 13:27
Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 19
109/2023
210.00 €/mesiac s DPH Fleischhacker Martin Obec Pribylina 18.10.2023
12.10.2023
Crz:12.10.2023 10:11
Realizácia objednaných služieb v odpadovom hospodárstve - odvoz a zhodnotenie elektroodpadu
107/2023
33.00 € s DPH Obec Pribylina ENVIROPOL SK s.r.o. 11.10.2023
10.10.2023
Crz:10.10.2023 09:40
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou dodávateľa.
105/2023
0.46 € s DPH Martan Marek Obec Pribylina 03.10.2023
05.10.2023
Crz:05.10.2023 08:30
Vykonávanie aktivačnej činnosti podľa § 10 v roku 2024
104/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 05.10.2023
29.09.2023
Crz:29.09.2023 16:18
Nájom bytu č. 5 v bytovom dome 19
101/2023
210.00 €/mesiac s DPH Holbusová Iveta Obec Pribylina 28.09.2023
29.09.2023
Crz:29.09.2023 16:18
Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 16
102/2023
182.00 €/mesiac s DPH Jurík Daniel Ing. Obec Pribylina 26.09.2023
29.09.2023
Crz:29.09.2023 16:18
Nájom bytu č. 3 v bytovom dome č. 16
103/2023
115.00 €/mesiac s DPH Berkiová Zuzana Obec Pribylina 27.09.2023
22.09.2023
Crz:22.09.2023 08:10
Dodatok č.1 k Dohode č. 22/22/010/46 uzatvorenej podľa § 10 - zmena koordinátora aktivačného centra.
100/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 21.09.2023
14.09.2023
Crz:14.09.2023 10:39
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - Prístupová komunikácia k osade Pod Brehom v obci Pribylina.
97/2023
223.19 €/rok s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa, a.s. 12.09.2023
14.09.2023
Crz:14.09.2023 15:16
Rozšírenie rozsahu poskytovaných služieb komunikačnej služby: e-ROZaNA Správy
99/2023
35.00 €/rok s DPH Obec Pribylina MK hlas, s.r.o. 11.09.2023
13.09.2023
Crz:13.09.2023 11:52
Dodatok k Zmluve o odvoze a zneškodnení odpadu - zmena obchodného mena dodávateľa služieb z LIKVIDÁTORLM na LIKVIDÁTORLM s.r.o.
95/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina LIKVIDATORLM 31.08.2023
13.09.2023
Crz:13.09.2023 11:52
Nájom hrobového miesta č. 2020
96/2023
10.00 € s DPH Mudrová Dana Obec Pribylina 17.08.2023
Zobrazených 76 - 90 z celkových 2445.
1 2 3 4 6 8 9 10 162 163