Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.02.2023
Crz:01.02.2023 12:53
Nájom bytu č.6 v bytovom dome č.16
39/2023
116.00 €/mesiac s DPH Mydliarová Emília Obec Pribylina 25.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 12:53
Dohoda o zbere, preprave a uskladnení komunálneho odpadu v roku 2023 za cenu podľa aktuálneho VZN a cenníka služieb.
40/2023
0.00 € s DPH Rezort pri Jazere Podbanské Obec Pribylina 17.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 12:53
Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, DS Dom Charitas, v roku 2023.
41/2023
600.00 € s DPH Obec Pribylina Spišská katolícka charita 23.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 14:02
Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení ReSocia, Remetské Hámre v roku 2023
42/2023
100.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina ReSocia n. o. 17.01.2023
01.02.2023
Crz:01.02.2023 14:02
Nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2023.
43/2022
7.80 € s DPH Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Obec Pribylina 20.12.2022
24.01.2023
Crz:24.01.2023 09:30
Zmena konajúceho na strane Prijímateľa.
36/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina SIEA 23.01.2023
19.01.2023
Crz:19.01.2023 10:51
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
35/2023
10.00 € s DPH Benková Jana Obec Pribylina 18.01.2023
18.01.2023
Crz:18.01.2023 13:10
Nakladanie s komunálnym odpadom.
1/2023
7.80 € s DPH Obec Jamník Obec Pribylina 20.12.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 13:10
Nakladanie s komunálnym odpadom.
2/2023
7.80 € s DPH Šrank Peter Ing. Obec Pribylina 20.12.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 13:10
Nakladanie s komunálnym odpadom.
3/2023
7.80 € s DPH Alexandra wellness hotel s.r.o. Obec Pribylina 20.12.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 14:51
Aktivácia účastníckeho programu a dohoda o predaji zariadenia.
4/2023
33.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina Orange Slovensko, a.s. 09.01.2023
18.01.2023
Crz:18.01.2023 14:51
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
5/2023
10.00 € s DPH Poliak Pavol Obec Pribylina 09.01.2023
18.01.2023
Crz:18.01.2023 14:51
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve na opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 19
6/2023
182.00 €/mesiac s DPH Jurík Daniel Ing. Obec Pribylina 18.01.2023
18.01.2023
Crz:18.01.2023 14:51
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
7/2023
10.00 € s DPH Beharka Rastislav Obec Pribylina 12.10.2022
18.01.2023
Crz:18.01.2023 14:51
Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov.
8/2023
10.00 € s DPH Ciglerová Viera Obec Pribylina 18.10.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 2377.
1 2 3 4 6 8 9 10 158 159