Obec Pribylina

Zmluva

Dodatok č.6 k nájomnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 126/2023

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: PSBU Pribylina

Adresa dodávateľa: Pribylina

IČO dodávateľa: 30232368

Predmet zmluvy: Dodatok č.6 k nájomnej zmluve o prenechaní pozemku na dočasné užívanie

Zmluvná cena: 1936.32 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2024

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok 6 k NZ o prenájme PSBU.pdf ( veľkosť: 71 KB, aktualizované: Štvrtok 25. Január 2024 13:43 )