Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.03.2024
Crz:28.03.2024 10:11
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
12/2024
15.00 € s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa, a.s. 27.03.2024
22.03.2024
Crz:22.03.2024 10:10
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO Pribylina
11/2024
3000.00 € s DPH DPO SR Obec Pribylina 21.03.2024
19.03.2024
Crz:19.03.2024 10:25
Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v zmysle projektu PUPN 2.
10/2024
169.56 €/mesiac bez DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Pribylina 18.03.2024
28.02.2024
Crz:28.02.2024 13:02
Pripojenie na VK a odvádzanie odpadových vôd z domácnosti
8/2024
0.46000 €/m³ s DPH Čudejko Marek Obec Pribylina 27.02.2024
28.02.2024
Crz:28.02.2024 13:02
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na výstavbu IS v IBV Medzi záhradami
9/2024
16 €/m² s DPH Čudejko Marek Obec Pribylina 09.02.2024
21.02.2024
Crz:21.02.2024 15:52
Zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu 200301 a 200307 na Skládke TKO Liptovský Hrádok - Žadovica, cenník je súčasťou zmluvy.
7/2024
0.00 € bez DPH Obec Pribylina Mesto Liptovský Hrádok 13.02.2024
20.02.2024
Crz:20.02.2024 18:55
Nájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 16
6/2024
166.00 €/mesiac s DPH Terentyeva Irina Obec Pribylina 20.02.2024
15.02.2024
Crz:15.02.2024 11:12
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody VK a jej čistenie.
5/2024
0.46000 €/m³ s DPH Husenica Ľuboš Ing. Obec Pribylina 15.02.2024
12.02.2024
Crz:12.02.2024 21:13
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - opatrovateľskej služby
2/2024
1.60 €/hod s DPH Blatnický Ľudovít Obec Pribylina 09.02.2024
12.02.2024
Crz:12.02.2024 21:13
Hromadná licenčná zmluva - použitie chránených hudobných diel v rámci podujatia 20.1.2024 za autorskú odmenu v zmysle Sadzobníka
3/2024
0.00 € s DPH Obec Pribylina SOZA 17.01.2024
12.02.2024
Crz:12.02.2024 21:13
Zmluva o poskytnutí FP na sociálnu službu - Denný stacionár Dom Charitas Božej prozreteľnosti Liptovský Mikuláš
4/2024
600.00 €/rok bez DPH Obec Pribylina Spišská katolícka charita 08.02.2024
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:25
Dodatok č.6 k nájomnej zmluve o prenechaní pozemku na dočasné užívanie
126/2023
1936.32 €/rok bez DPH Obec Pribylina PSBU Pribylina 31.12.2023
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:25
Zmluva o vykonaní zberu a prepravy KO, predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2024.
127/2023
8.58000 €/ks s DPH Alexandra wellness hotel s.r.o. Obec Pribylina 22.12.2023
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:25
Zmluva o vykonaní zberu a prepravy KO, predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2024.
128/2023
8.58000 €/ks s DPH Šrank Peter Ing. Obec Pribylina 22.12.2023
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:25
Nájom bytu č.6 v bytovom dome č.16
1/2024
116.00 €/mesiac bez DPH Mydliarová Emília Obec Pribylina 22.01.2024
Zobrazených 46 - 60 z celkových 2445.
1 2 4 6 7 8 9 162 163