Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.09.2023
Crz:29.09.2023 16:18
Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 16
102/2023
182.00 €/mesiac s DPH Jurík Daniel Ing. Obec Pribylina 26.09.2023
29.09.2023
Crz:29.09.2023 16:18
Nájom bytu č. 3 v bytovom dome č. 16
103/2023
115.00 €/mesiac s DPH Berkiová Zuzana Obec Pribylina 27.09.2023
22.09.2023
Crz:22.09.2023 08:10
Dodatok č.1 k Dohode č. 22/22/010/46 uzatvorenej podľa § 10 - zmena koordinátora aktivačného centra.
100/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 21.09.2023
14.09.2023
Crz:14.09.2023 10:39
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - Prístupová komunikácia k osade Pod Brehom v obci Pribylina.
97/2023
223.19 €/rok s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa, a.s. 12.09.2023
14.09.2023
Crz:14.09.2023 15:16
Rozšírenie rozsahu poskytovaných služieb komunikačnej služby: e-ROZaNA Správy
99/2023
35.00 €/rok s DPH Obec Pribylina MK hlas, s.r.o. 11.09.2023
13.09.2023
Crz:13.09.2023 11:52
Dodatok k Zmluve o odvoze a zneškodnení odpadu - zmena obchodného mena dodávateľa služieb z LIKVIDÁTORLM na LIKVIDÁTORLM s.r.o.
95/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina LIKVIDATORLM 31.08.2023
13.09.2023
Crz:13.09.2023 11:52
Nájom hrobového miesta č. 2020
96/2023
10.00 € s DPH Mudrová Dana Obec Pribylina 17.08.2023
28.08.2023
Crz:28.08.2023 11:22
Ukončenie nájmu bytu č.1 v bytovom dome č.19 k 31.8.2023.
93/2023
0.00 € s DPH Martanová Oľga Obec Pribylina 28.08.2023
28.08.2023
Crz:28.08.2023 11:22
Nájom bytu č.1 v bytovom dome č.19.
94/2023
166.00 €/mesiac s DPH Funiaková Lucia Obec Pribylina 28.08.2023
21.08.2023
Crz:21.08.2023 13:05
Ukončenie Dohody o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti v rámci projektu PUPN
92/2023
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Pribylina 21.08.2023
17.08.2023
Crz:17.08.2023 08:10
Darovanie techniky do vlastníctva obce: 1ks PC + príslušenstvo
91/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina MV SR 16.08.2023
16.08.2023
Crz:16.08.2023 14:45
Prenájom bytu č.5 v bytovom dome č.16
90/2023
200.00 €/mesiac s DPH Murza Patrik Obec Pribylina 15.08.2023
09.08.2023
Crz:09.08.2023 09:45
Zhodnotenie odpadov (šatstvo, textílie, drevo, plasty, objemný odpad) na tuhé alternatívne palivo.
88/2023
120.00 € s DPH Obec Pribylina OZO a.s. 27.06.2023
09.08.2023
Crz:09.08.2023 09:45
Nájom bytu č. 9 v bytovom dome č. 19.
89/2023
210.00 €/mesiac s DPH Mikušová Monika Obec Pribylina 09.08.2023
04.08.2023
Crz:04.08.2023 14:17
Zhotovenie diela "Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Pod Brehom - Práce naviac"
87/2023
25195.54 € s DPH Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 13.06.2023
Zobrazených 16 - 30 z celkových 2377.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 158 159