Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.05.2024
Crz:20.05.2024 10:55
Pripojenie RD na verejnú kanalizáciu
34/2024
0.46000 €/m³ s DPH Račko Miroslav Obec Pribylina 17.05.2024
20.05.2024
Crz:20.05.2024 10:55
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na výstavbu inžinierskych sietí - IBV Medzi záhradami
35/2024
8656.00 € s DPH Račko Miroslav Obec Pribylina 15.05.2024
09.05.2024
Crz:09.05.2024 16:18
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-115-003/2024, IVECO CAS 15
33/2024
59363.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republi 15.04.2024
07.05.2024
Crz:07.05.2024 16:21
Poskytnutie finančnej dotácie pre Jednotu dôchodcov ZO Pribylina v roku 2024
31/2024
600.00 € s DPH Obec Pribylina Jednota dôchodcov, ZO Pribylina 06.05.2024
07.05.2024
Crz:07.05.2024 16:21
Nájom bytu č. 4 v bytovom dome č. 16
32/2024
200.00 €/mesiac s DPH Jurášová Martina Obec Pribylina 07.05.2024
30.04.2024
Crz:30.04.2024 13:21
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
30/2024
15.00 € s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa, a.s. 29.04.2024
29.04.2024
Crz:29.04.2024 15:27
Poskytnutie finančnej dotácie pre OZ TJ Pribylina v roku 2024
28/2024
500.00 € bez DPH Obec Pribylina OZ TJ Pribylina 09.04.2024
29.04.2024
Crz:29.04.2024 15:27
Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodávka elektriny do odberných miest dodávateľa od 1.1.2025 do 31.12.2027
29/2024
135.70000 €/MWh s DPH Obec Pribylina ZSE Energia, a.s. 23.04.2024
29.04.2024
Crz:29.04.2024 15:27
Poskytnutie finančnej dotácie pre ZO SZPB v Pribyline v roku 2024
26/2024
300.00 € bez DPH Obec Pribylina ZO SZPB v Pribyline 09.04.2024
29.04.2024
Crz:29.04.2024 15:27
Nájom bytu č. 9 v bytovom dome č. 16
27/2024
220.00 €/mesiac bez DPH Lehotský Branislav Obec Pribylina 29.04.2024
23.04.2024
Crz:23.04.2024 14:40
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005126, názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina
25/2024
141123.02 € bez DPH Úrad vlády SR Obec Pribylina 10.04.2024
23.04.2024
Crz:23.04.2024 14:40
Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v zmysle projektu PUPN 2.
24/2024
452.16 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Pribylina 23.04.2024
19.04.2024
Crz:19.04.2024 10:21
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení ReSocia Remetské Hámre v roku 2024
22/2024
100.00 €/mesiac bez DPH Obec Pribylina ReSocia n. o. 15.04.2024
19.04.2024
Crz:19.04.2024 10:21
Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí s TP v obci Pribylina v období 1-6/2024
23/2024
210.00 € bez DPH Obec Pribylina Centrum voľného času Liptovský Mikuláš 09.04.2024
18.04.2024
Crz:18.04.2024 08:46
Zmluva o združení finančných prostriedkov na dokončenie stavby SKATEPARK Pribylina
21/2024
2000.00 € bez DPH Obec Pribylina Rodinné centrum Medovníkový domček 18.04.2024
Zobrazených 16 - 30 z celkových 2439.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 162 163