Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.04.2024
Crz:29.04.2024 15:27
Nájom bytu č. 9 v bytovom dome č. 16
27/2024
220.00 €/mesiac bez DPH Lehotský Branislav Obec Pribylina 29.04.2024
23.04.2024
Crz:23.04.2024 14:40
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005126, názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina
25/2024
141123.02 € bez DPH Úrad vlády SR Obec Pribylina 10.04.2024
23.04.2024
Crz:23.04.2024 14:40
Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v zmysle projektu PUPN 2.
24/2024
452.16 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Pribylina 23.04.2024
19.04.2024
Crz:19.04.2024 10:21
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení ReSocia Remetské Hámre v roku 2024
22/2024
100.00 €/mesiac bez DPH Obec Pribylina ReSocia n. o. 15.04.2024
19.04.2024
Crz:19.04.2024 10:21
Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí s TP v obci Pribylina v období 1-6/2024
23/2024
210.00 € bez DPH Obec Pribylina Centrum voľného času Liptovský Mikuláš 09.04.2024
18.04.2024
Crz:18.04.2024 08:46
Zmluva o združení finančných prostriedkov na dokončenie stavby SKATEPARK Pribylina
21/2024
2000.00 € bez DPH Obec Pribylina Rodinné centrum Medovníkový domček 18.04.2024
17.04.2024
Crz:17.04.2024 12:26
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení SČK Liptovský Hrádok v roku 2024
19/2024
100.00 €/mesiac s DPH Obec Pribylina Slovenský červený kríž, ú.s. Lipt. Mikuláš 15.04.2024
17.04.2024
Crz:17.04.2024 16:03
Nájom bytu č. 1 v bytovom dome č. 16
20/2024
172.00 € s DPH Švidroňová Jana Obec Pribylina 17.04.2024
16.04.2024
Crz:16.04.2024 08:30
Zmluva o združení finančných prostriedkov na opravu zvonov v evanjelickom kostole v Pribyline
17/2024
1000.00 € s DPH Obec Pribylina Cirkevný zbor ECAV Pribylina 12.04.2024
16.04.2024
Crz:16.04.2024 10:50
Poskytnutie finančnej dotácie pre Divadelný súbor Klások Pribylina v roku 2024
18/2024
1000.00 € s DPH Obec Pribylina Divadelný súbor KLÁSOK 09.04.2024
15.04.2024
Crz:15.04.2024 16:04
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 102/2023 zo dňa 26.09.2023.
16/2024
0.00 € s DPH Jurík Daniel Ing. Obec Pribylina 15.04.2024
12.04.2024
Crz:12.04.2024 13:36
Poskytnutie finančnej dotácie pre KPTL Pribylina v roku 2024
15/2024
700.00 € s DPH Obec Pribylina Klub pribylinských turistov a lyžiarov 09.04.2024
10.04.2024
Crz:10.04.2024 12:26
Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí s TP v obci Pribylina pre obdobie 1-8/2024
13/2024
1726.60 € bez DPH Obec Pribylina Centrum voľného času 09.04.2024
10.04.2024
Crz:10.04.2024 15:37
Poskytnutie finančnej dotácie pre DHZ Pribylina v roku 2024
14/2024
6300.00 € bez DPH Obec Pribylina DHZ Pribylina 09.04.2024
10.04.2024
Crz:10.04.2024 15:37
Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí s TP v obci Pribylina pre obdobie 1-8/2024 - zverejnenie textu zmluvy
13/2024
0.00 € s DPH Obec Pribylina Centrum voľného času 09.04.2024
Zobrazených 31 - 45 z celkových 2445.
1 3 5 6 7 8 9 162 163