Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.12.2023
Crz:06.12.2023 10:25
Nájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 19
120/2023
180.00 €/mesiac s DPH Stračiak Filip Obec Pribylina 06.12.2023
05.12.2023
Crz:05.12.2023 11:26
Predmetom prechodu vlastníctva je spoluvlastnícky podiel na pozemku KNC 842 v katastrálnom území Pribylina.
119/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenská republika, Okresný úrad Žilina 04.12.2023
29.11.2023
Crz:30.11.2023 22:05
Predaj majetku obce: pozemku KNC11022/3 o výmere 1m2 a pozemku KNC11022/4 o výmere 50m2.
118/2023
5.72 €/m² s DPH Hurajt Pavol Mgr. Obec Pribylina 29.11.2023
24.11.2023
Crz:24.11.2023 14:11
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou dodávateľa.
117/2023
0.46000 €/m³ s DPH Mäsiarová Dominika Obec Pribylina 24.10.2023
21.11.2023
Crz:21.11.2023 14:10
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou dodávateľa.
116/2023
0.46000 €/m³ s DPH Jurík Milan Ing. Obec Pribylina 07.11.2023
15.11.2023
Crz:15.11.2023 13:14
Nájom bytu č. 8 v bytovom dome č. 19
115/2023
207.00 €/mesiac s DPH Tomašík Radoslav Obec Pribylina 13.11.2023
10.11.2023
Crz:10.11.2023 15:17
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančnej dotácie na deti, toré navštevujú CVČ v Liptovskom Hrádku na obdobie 9-12/2023.
114/2023
867.70 € s DPH Obec Pribylina Centrum voľného času 10.11.2023
06.11.2023
Crz:06.11.2023 14:30
Poskytnutie finančného príspevku na výstavbu inžinierskych sietí v IBV Medzi záhradami
113/2023
16 €/m² s DPH Fronko Tomáš Obec Pribylina 26.10.2023
03.11.2023
Crz:03.11.2023 15:22
Dodatok č.1 k zmluve o združení finančných prostriedkov
112/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina MAS Horný Liptov 25.09.2023
26.10.2023
Crz:26.10.2023 10:20
Nájom bytu č.3 v bytovom dome č.19
111/2023
115.00 €/mesiac s DPH Krupová Patrícia Obec Pribylina 26.10.2023
24.10.2023
Crz:24.10.2023 12:33
Nájom bytu č.4 v bytovom dome č.19
110/2023
192.00 €/mesiac s DPH Adamec Branislav Obec Pribylina 24.10.2023
19.10.2023
Crz:19.10.2023 13:27
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - zmena času užívania bytu č.3 v BD 19 do 31.10.2023
108/2023
0.00 € s DPH Fleischhacker Martin Obec Pribylina 18.10.2023
19.10.2023
Crz:19.10.2023 13:27
Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 19
109/2023
210.00 €/mesiac s DPH Fleischhacker Martin Obec Pribylina 18.10.2023
12.10.2023
Crz:12.10.2023 10:11
Realizácia objednaných služieb v odpadovom hospodárstve - odvoz a zhodnotenie elektroodpadu
107/2023
33.00 € s DPH Obec Pribylina ENVIROPOL SK s.r.o. 11.10.2023
10.10.2023
Crz:10.10.2023 09:40
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou dodávateľa.
105/2023
0.46 € s DPH Martan Marek Obec Pribylina 03.10.2023
Zobrazených 61 - 75 z celkových 2439.
1 2 3 5 7 8 9 162 163