Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.02.2024
Crz:21.02.2024 15:52
Zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu 200301 a 200307 na Skládke TKO Liptovský Hrádok - Žadovica, cenník je súčasťou zmluvy.
7/2024
0.00 € bez DPH Obec Pribylina Mesto Liptovský Hrádok 13.02.2024
20.02.2024
Crz:20.02.2024 18:55
Nájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 16
6/2024
166.00 €/mesiac s DPH Terentyeva Irina Obec Pribylina 20.02.2024
15.02.2024
Crz:15.02.2024 11:12
Pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu a odvádzanie odpadovej vody VK a jej čistenie.
5/2024
0.46000 €/m³ s DPH Husenica Ľuboš Ing. Obec Pribylina 15.02.2024
12.02.2024
Crz:12.02.2024 21:13
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby - opatrovateľskej služby
2/2024
1.60 €/hod s DPH Blatnický Ľudovít Obec Pribylina 09.02.2024
12.02.2024
Crz:12.02.2024 21:13
Hromadná licenčná zmluva - použitie chránených hudobných diel v rámci podujatia 20.1.2024 za autorskú odmenu v zmysle Sadzobníka
3/2024
0.00 € s DPH Obec Pribylina SOZA 17.01.2024
12.02.2024
Crz:12.02.2024 21:13
Zmluva o poskytnutí FP na sociálnu službu - Denný stacionár Dom Charitas Božej prozreteľnosti Liptovský Mikuláš
4/2024
600.00 €/rok bez DPH Obec Pribylina Spišská katolícka charita 08.02.2024
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:25
Dodatok č.6 k nájomnej zmluve o prenechaní pozemku na dočasné užívanie
126/2023
1936.32 €/rok bez DPH Obec Pribylina PSBU Pribylina 31.12.2023
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:25
Zmluva o vykonaní zberu a prepravy KO, predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2024.
127/2023
8.58000 €/ks s DPH Alexandra wellness hotel s.r.o. Obec Pribylina 22.12.2023
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:25
Zmluva o vykonaní zberu a prepravy KO, predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2024.
128/2023
8.58000 €/ks s DPH Šrank Peter Ing. Obec Pribylina 22.12.2023
25.01.2024
Crz:25.01.2024 16:25
Nájom bytu č.6 v bytovom dome č.16
1/2024
116.00 €/mesiac bez DPH Mydliarová Emília Obec Pribylina 22.01.2024
19.01.2024
Crz:19.01.2024 14:11
Dodatok č.1 k Zmluve č. 29573 o ukladaní odpadu na skládku odpadov Úsvit
125/2023
96.00 € s DPH Obec Pribylina Marius Pedersen a.s. 20.12.2024
15.01.2024
Crz:15.01.2024 19:51
Nakladanie s komunálnym odpadom
124/2023
8.58000 €/ks s DPH Obec Jamník Obec Pribylina 22.12.2023
10.01.2024
Crz:10.01.2024 11:09
Zriadenie spoločného stavebného úradu na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na stavebnom úseku podľa zákona č. 416/2001 Z.z.
123/2023
0.00 € s DPH Obec Pribylina Mesto Liptovský Hrádok 20.12.2023
02.01.2024
Crz:02.01.2024 12:58
Dodatok č.2 k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
122/2023
310.00 €/mesiac bez DPH Obec Pribylina Ekospol a.s. 29.12.2023
20.12.2023
Crz:20.12.2023 15:04
Dodatok č.1 k Zmluve o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Úsvit
121/2023
65.00 € bez DPH Obec Pribylina Marius Pedersen a.s. 20.12.2023
Zobrazených 1 - 15 z celkových 2395.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 159 160