Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.05.2012 Byt č.4 v bytovom dome č.16
23/12
200.00 € s DPH Martina Jurášová Obec Pribylina 14.05.2012
15.05.2012 Pripojenie káblovej televízie
24/12
2.00 € s DPH Martina Jurášová Obec Pribylina 14.05.2012
15.05.2012 miestnosť č.4
22/12
26.36 € s DPH Daniel Pokrievka Obec Pribylina 02.05.2012
20.04.2012 Poskytnutie dotácie zo ŠR
21/12
2100.00 € s DPH Obec Pribylina Ministerstvo vnútra SR 17.04.2012
26.03.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku
19/12
48721.97 € s DPH Obec Pribylina Pôdohospodárska platobná agentúra 22.03.2012
26.03.2012 Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
20/12
166068.00 € s DPH Obec Pribylina Environmentálny fond Bratislava 23.03.2012
15.03.2012 Nájom hrobového miesta
18/12
6.64 € s DPH Zaťková Marta Obec Pribylina 17.02.2012
12.03.2012 Zhotovenie diela - verejný vodovod a verejná kanalizácia
17/12
174371.42 € s DPH Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 07.03.2012
23.02.2012 Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
16/12
310.99 €/mesiac s DPH ALTREA n.o. Obec Pribylina 17.01.2012
20.02.2012 Opatrovateľská služba
15/12
0.00 € s DPH Eva Kyttová Obec Pribylina 31.01.2012
14.02.2012 Nakladanie s komunálnym odpadom
0.00 € s DPH Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Obec Pribylina 16.01.2012
14.02.2012 Združenie finančných prostriedkov
14/12
650.00 € s DPH Miestna akčná skupina Horný Liptov Obec Pribylina 18.01.2012
09.02.2012 Nakladanie s komunálnym odpadom
0.00 € s DPH Telovýchovná jednota Spartak BEZ Obec Pribylina 16.01.2012
06.02.2012 Termínovaný úver
12/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Prima banka Slovensko, a.s. 03.02.2012
06.02.2012 Termínovaný úver
13/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Prima banka Slovensko, a.s. 03.02.2012
Zobrazených 1816 - 1830 z celkových 1934.
1 2 118 119 120 122 124 125 126 127 128 129