Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - cyklotrasy
35/11
1.00 € Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Pribylina 23.09.2011
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - prístrešky
36/11
1.00 € Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Pribylina 23.09.2011
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - cyklotrasy
37/11
1.00 € Obec Pribylina Matilda Jančušová 19.09.2011
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - cyklotrasy
38/11
1.00 € Obec Pribylina Martin Jurík 19.09.2011
28.09.2011 Nájomná zmluva - Obslužná komunikácia v Račkovej doline
33/11
1.00 € Obec Pribylina Poz. spol. Bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava 29.08.2011
22.09.2011 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby "Obslužná komunikácia v Račkovej doline"
30/11
5293.35 € Obec Pribylina Ekostaving spol. s r.o., Lipt. Mikuláš 03.08.2011
22.09.2011 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby "Chodník v obci Pribylina"
31/11
1976.80 € Obec Pribylina Ekostaving spol. s r.o., Lipt. Mikuláš 14.02.2011
22.09.2011 Zmluva o dielo "Chodník v obci Pribylina"
32/11
58906.16 € Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 07.09.2011
12.09.2011 Zmluva o dodávke plynu
29/11
0.00 € Obec Pribylina Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.09.2011
12.09.2011 Zmluva o dodávke plynu
30/11
0.00 € Obec Pribylina Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.09.2011
09.09.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
28/11
0.00 € Luptáková Beata Obec Pribylina 08.09.2011
23.08.2011 Poskytovanie služieb obce.info
27/11
62.40 € Obec Pribylina DATATRADE s.r.o. Zlaté Moravce 16.08.2011
22.08.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
26/11
2.00 €/mesiac Vlasta Juríková Obec Pribylina 12.08.2011
12.08.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
24/2011
2.00 €/mesiac Janka Kazárová Obec Pribylina 28.07.2011
12.08.2011 Zmluva o nájme podperných bodov
25/11
970.20 €/rok Obec Pribylina Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 12.08.2011
Zobrazených 1876 - 1890 z celkových 1919.
1 2 120 121 122 123 124 126 128