Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.06.2012 Zmluva o dodávke plynu
31/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
27/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
28/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
29/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zabezpečenie zberu, prepravy a uskladnenia komunálneho odpadu na skládke komunálneho odpadu
0.00 € s DPH MM CLASS s.r.o. Obec Pribylina 24.05.2012
23.05.2012 Prenájom pozemkov za účelom výstavby inžinierskych sietí
26/12
1.00 € s DPH Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov 30.04.2012
21.05.2012 Sponzorský príspevok
25/12
400.00 € s DPH Evanjelická cirkev a.v. Pribylina Obec Pribylina 15.05.2012
15.05.2012 Byt č.4 v bytovom dome č.16
23/12
200.00 € s DPH Martina Jurášová Obec Pribylina 14.05.2012
15.05.2012 Pripojenie káblovej televízie
24/12
2.00 € s DPH Martina Jurášová Obec Pribylina 14.05.2012
15.05.2012 miestnosť č.4
22/12
26.36 € s DPH Daniel Pokrievka Obec Pribylina 02.05.2012
20.04.2012 Poskytnutie dotácie zo ŠR
21/12
2100.00 € s DPH Obec Pribylina Ministerstvo vnútra SR 17.04.2012
26.03.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku
19/12
48721.97 € s DPH Obec Pribylina Pôdohospodárska platobná agentúra 22.03.2012
26.03.2012 Poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu
20/12
166068.00 € s DPH Obec Pribylina Environmentálny fond Bratislava 23.03.2012
15.03.2012 Nájom hrobového miesta
18/12
6.64 € s DPH Zaťková Marta Obec Pribylina 17.02.2012
12.03.2012 Zhotovenie diela - verejný vodovod a verejná kanalizácia
17/12
174371.42 € s DPH Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 07.03.2012
Zobrazených 1876 - 1890 z celkových 2001.
1 2 122 123 124 126 128 129 130 133 134