Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.06.2012 Zabezpečenie zberu , prepravy a uskladnenia komunálneho odpadu na skládke komunálneho odpadu .
0.00 € s DPH MM CLASS s.r.o. Hotel Kriváň Obec Pribylina 24.05.2012
21.06.2012 Opatrovateľská služba
37/12
1.00 € s DPH Ján Plávka Obec Pribylina 18.06.2012
20.06.2012 Podpora prevádzky miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov
33/12
0.00 € s DPH ENVI-PAK, a.s. Obec Pribylina 07.06.2012
20.06.2012 Prenájom nebytových priestorov
34/12
7.63 €/m² s DPH Miloš Kováč Obec Pribylina 12.06.2012
20.06.2012 Prenájom nebytových priestorov
35/12
7.63 €/m² s DPH Ing. Vladimír Cisár Obec Pribylina 12.06.2012
20.06.2012 Prenájom nebytových priestorov
36/12
7.63 €/m² s DPH Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Obec Pribylina 12.06.2012
13.06.2012 Služba retransmisie v sieti káblovej televízie
32/12
2.00 €/mesiac s DPH Martin Ďurica Obec Pribylina 12.06.2012
11.06.2012 Vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci
30/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Metodicko-pedagogické centrum 28.05.2012
11.06.2012 Zmluva o dodávke plynu
31/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
27/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
28/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
29/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zabezpečenie zberu, prepravy a uskladnenia komunálneho odpadu na skládke komunálneho odpadu
0.00 € s DPH MM CLASS s.r.o. Obec Pribylina 24.05.2012
23.05.2012 Prenájom pozemkov za účelom výstavby inžinierskych sietí
26/12
1.00 € s DPH Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov 30.04.2012
21.05.2012 Sponzorský príspevok
25/12
400.00 € s DPH Evanjelická cirkev a.v. Pribylina Obec Pribylina 15.05.2012
Zobrazených 1786 - 1800 z celkových 1919.
1 2 116 117 118 120 122 123 124 127 128