Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.01.2012 Prevod vlastníctva pozemkov parc.č. 11035/3, 11048/2, 11166/1
5/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina SR-Slovenský pozemkový fond 23.01.2012
24.01.2012 Nájom hrobového miesta
6/12
6.64 € s DPH Zaťko Zdeno Obec Pribylina 10.11.2011
24.01.2012 Opatrovateľská služba
7/12
0.00 € s DPH Antónia Repáčová Obec Pribylina 13.01.2012
24.01.2012 Nájom hrobového miesta
8/12
6.64 € s DPH Klaučová Mária Obec Pribylina 10.11.2011
24.01.2012 Nakladanie s komunálnym odpadom
0.00 € s DPH VPS VYSOKÉ TATRY Obec Pribylina 16.01.2012
24.01.2012 Nakladanie s komunálnym odpadom
0.00 € s DPH Hotel Mier s.r.o. Obec Pribylina 16.01.2012
23.01.2012 zabezpečenie zberu , prepravy a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke komunálneho dopadu
0.00 € s DPH Miroslav Ilavský ,Potraviny na Plave Obec Pribylina 18.01.2012
18.01.2012 Odber plynu
3/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.01.2012
18.01.2012 Dodávka a odber elektriny
4/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Stredoslovenská energetika, a.s. 10.01.2012
10.01.2012 Poskytovanie produktov a služieb flexibiznis účtu
1/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina VÚB Banka 02.01.2012
10.01.2012 Podmienky uzatvárania obchodov zmluvných strán
2/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina VÚB Banka 03.01.2012
09.01.2012 Prenájom hrobového miesta
76/2011
6.64 € s DPH Emil Klaučo Obec Pribylina 21.11.2011
04.01.2012 zabezpečenie zberu , prepravy a uskladnenie komuálneho odpadu
0.00 € s DPH Internet caffé Anna Čisárová Obec Pribylina 20.12.2011
04.01.2012 nakladanie s komunálnym odpadom v splade so zákonom č.223/2001 Z.z. oodpadoch
0.00 € s DPH PTR Ing. Peter Šrank Obec Pribylina 01.12.2011
20.12.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
73/11
6.64 € Vrbičan Miroslav Obec Pribylina 25.11.2011
Zobrazených 2341 - 2355 z celkových 2439.
1 2 153 154 155 157 159 160 161 162 163