Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.06.2012 Prenájom nebytových priestorov
36/12
7.63 €/m² s DPH Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Obec Pribylina 12.06.2012
13.06.2012 Služba retransmisie v sieti káblovej televízie
32/12
2.00 €/mesiac s DPH Martin Ďurica Obec Pribylina 12.06.2012
11.06.2012 Vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci
30/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Metodicko-pedagogické centrum 28.05.2012
11.06.2012 Zmluva o dodávke plynu
31/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.06.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
27/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
28/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zmena a úprava rozsahu a spôsobu poskytovania verejných služieb
29/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
07.06.2012 Zabezpečenie zberu, prepravy a uskladnenia komunálneho odpadu na skládke komunálneho odpadu
0.00 € s DPH MM CLASS s.r.o. Obec Pribylina 24.05.2012
23.05.2012 Prenájom pozemkov za účelom výstavby inžinierskych sietí
26/12
1.00 € s DPH Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov 30.04.2012
21.05.2012 Sponzorský príspevok
25/12
400.00 € s DPH Evanjelická cirkev a.v. Pribylina Obec Pribylina 15.05.2012
15.05.2012 Byt č.4 v bytovom dome č.16
23/12
200.00 € s DPH Martina Jurášová Obec Pribylina 14.05.2012
15.05.2012 Pripojenie káblovej televízie
24/12
2.00 € s DPH Martina Jurášová Obec Pribylina 14.05.2012
15.05.2012 miestnosť č.4
22/12
26.36 € s DPH Daniel Pokrievka Obec Pribylina 02.05.2012
20.04.2012 Poskytnutie dotácie zo ŠR
21/12
2100.00 € s DPH Obec Pribylina Ministerstvo vnútra SR 17.04.2012
26.03.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku
19/12
48721.97 € s DPH Obec Pribylina Pôdohospodárska platobná agentúra 22.03.2012
Zobrazených 2311 - 2325 z celkových 2439.
1 2 151 152 153 155 157 158 159 162 163