Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.11.2011 Nájomná zmluva
51/11
286.00 €/rok Obec Pribylina Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica 25.10.2011
08.11.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
52/11
0.00 € Miroslav Salva Obec Pribylina 11.10.2011
08.11.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
53/11
0.00 € Jana Neveršilová Obec Pribylina 03.11.2011
08.11.2011 Zmluva o nájme bytu
54/11
0.00 € Miroslav Pozor a Jana Halušková Obec Pribylina 02.11.2011
08.11.2011 Zmluva o nájme bytu
55/11
0.00 € Renáta Zuštinová Obec Pribylina 27.10.2011
11.10.2011 Zmluva o spolupráci
0.00 € Obec Pribylina Potravinová banka Slovenska o.z. 29.09.2011
10.10.2011 Zmluva o nájme pozemku - cyklotrasy
40/11
1.00 € Obec Pribylina Poz. spol. Bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava 23.09.2011
10.10.2011 Zmluva o nájme pozemku - prístrešky
41/11
1.00 € Obec Pribylina Poz. spol. Bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava 23.09.2011
10.10.2011 Zmluva o poskytnutí finančného daru
42/11
2000.00 € Obec Pribylina Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava 17.10.2011
10.10.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
43/11
0.00 € Obec Pribylina Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 27.09.2011
10.10.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
44/11
2.00 € Eva Račková Obec Pribylina 26.09.2011
10.10.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
45/11
2.00 € Ján Gajdoš Obec Pribylina 26.09.2011
10.10.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
46/11
2.00 € Oľga Hroudná Obec Pribylina 26.09.2011
10.10.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
47/11
0.00 € Ing. Eva Duricová Obec Pribylina 06.10.2011
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - cyklotrasy
39/11
1.00 € Obec Pribylina Ján Nemsila 19.09.2011
Zobrazených 2386 - 2400 z celkových 2445.
1 2 155 156 157 158 160 162 163