Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.11.2011 Zmena projektu č.Z021/4.1/2011
047/4.1/2009
0.00 € Obec Pribylina Ministerstvo ŽP SR 18.03.2011
21.11.2011 Príloha k zmluve o NFP
0.00 € Obec Pribylina Ministerstvo ŽP SR 18.03.2011
18.11.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
57/11
2.00 € Jozef Chynoranský Obec Pribylina 11.11.2011
18.11.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
58/11
6.64 € Anna Blšková Obec Pribylina 10.11.2011
18.11.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
59/11
6.64 € Mária Klaučová Obec Pribylina 10.11.2011
15.11.2011 Uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Pergoly pre umiestnenie 1100 l kontajnerov na separovaný zber odpadov"
56/11
3667.78 € Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 25.10.2011
08.11.2011 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
48/11
3500.00 € Obec Pribylina Environmentálny fond Bratislava 27.10.2011
08.11.2011 Nájomná zmluva
49/11
193.18 €/rok Obec Pribylina Slovenský pozemkový fond Bratislava 24.10.2011
08.11.2011 Zmluva a zabezpečení externého projektového manažmentu
50/11
2000.00 € Obec Pribylina Euro Dotácie, a.s., Žilina 04.10.2011
08.11.2011 Nájomná zmluva
51/11
286.00 €/rok Obec Pribylina Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica 25.10.2011
08.11.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
52/11
0.00 € Miroslav Salva Obec Pribylina 11.10.2011
08.11.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
53/11
0.00 € Jana Neveršilová Obec Pribylina 03.11.2011
08.11.2011 Zmluva o nájme bytu
54/11
0.00 € Miroslav Pozor a Jana Halušková Obec Pribylina 02.11.2011
08.11.2011 Zmluva o nájme bytu
55/11
0.00 € Renáta Zuštinová Obec Pribylina 27.10.2011
11.10.2011 Zmluva o spolupráci
0.00 € Obec Pribylina Potravinová banka Slovenska o.z. 29.09.2011
Zobrazených 2371 - 2385 z celkových 2439.
1 2 155 156 157 159 161 162 163