Obec Pribylina

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.07.2011 Havarijné poistenie New Holland T5050
1095.79 € Obec Pribylina Komunálna poisťovňa 30.06.2011
22.06.2011 Zmluva o prenechaní časti pozemku na dočasné užívanie v areáli ATC
0.00 € Zemánek Vladimír Obec Pribylina 10.06.2011
17.06.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
17/11
2.00 €/mesiac Kováč Stanislav Obec Pribylina 08.06.2011
31.05.2011 Prenájom nebytových priestorov - výroba a predaj zmrzliny
16/11
89.58 €/mesiac Obec Pribylina Kováč Miloš - KOV-SERVIS 26.05.2011
31.05.2011 Obstaranie predaja pohľadníc obce
15/11
23.40 € Obec Pribylina Liptovské múzeum Ružomberok 19.05.2011
31.05.2011 Nájom hrobového miesta
14/11
0.00 € Eva Račková Obec Pribylina 25.05.2011
31.05.2011 Nájom hrobového miesta
13/11
0.00 € Salva Ján Obec Pribylina 20.05.2011
18.05.2011 Predaj pozemku KN-C parc.č. 434/4 v k.ú. Pribylina
125.57 € Petra Mikušová Obec Pribylina 16.05.2011
11.05.2011 Dodávka tovaru
0.00 € Obec Pribylina Pivovary Topvar a.s. 01.04.2011
11.05.2011 Dohoda o zabezpečení množstevného zberu komunálneho odpadu
0.00 € Obec Pribylina PSBU Východná 19.04.2011
11.05.2011 Zmluva o poskytnutí audítorskýcn služieb
12/2011
1100.00 € Obec Pribylina Ing. Zdenka Richterová 10.05.2011
18.04.2011 Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba pôvodného obecného úradu s.č.60
1/2011
5000.00 € Obec Pribylina Ing. arch. Pavel Ďurica 15.04.2011
11.04.2011 Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry SR - program Kultúrne poukazy
372/2011
0.00 € Obec Pribylina Ministerstvo kultúry SR 09.03.2011
11.04.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
410/2011
0.00 € Pavel Didek Obec Pribylina 08.04.2011
07.04.2011 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
6/2011
0.00 € Obec Pribylina VÚB BANKA 15.02.2011
Zobrazených 2221 - 2235 z celkových 2239.
1 2 142 143 144 145 146 147 149