Obec Pribylina

Zmluva

Nájomna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Nájomna zmluva

Zmluvná cena: 1.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 28.06.2011

Datum zverejnenia: 12.08.2011

Dokumenty Pdf img164.pdf.pdf ( veľkosť: 630,7 KB, aktualizované: Piatok 12. August 2011 10:26 )