Obec Pribylina

Zmluva

Predaj pozemku KN-C parc.č. 434/4 v k.ú. Pribylina

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Petra Mikušová

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Predaj pozemku KN-C parc.č. 434/4 v k.ú. Pribylina

Zmluvná cena: 125.57 €

Dátumy

Datum podpisu: 16.05.2011

Datum zverejnenia: 18.05.2011

Dokumenty Pdf img027.pdf ( veľkosť: 107,6 KB, aktualizované: Streda 18. Máj 2011 09:25 )