Obec Pribylina

Zmluva

Dohoda o zabezpečení množstevného zberu komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: PSBU Východná

IČO dodávateľa: 629588

Predmet zmluvy: Dohoda o zabezpečení množstevného zberu komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 0.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 19.04.2011

Datum zverejnenia: 11.05.2011

Dokumenty Pdf Dohoda o zabezp. množ.zberu.pdf ( veľkosť: 497,7 KB, aktualizované: Pondelok 02. Máj 2011 15:14 )