Obec Pribylina

Zmluva

Dodatok č.1 k Dohode č. 23/22/054/121

Identifikácia

Číslo zmluvy: 83/2023

Názov objednávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš

Adresa objednávateľa: M.M. Hodžu 1784/30 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa: 30794536

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Zmena práv a povinností účastníkov Dohody v rámci projektu Podpora udržiavania pracovných návykov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.07.2023

Datum zverejnenia: 19.07.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok k Dohode č. 23-22-054-121.pdf ( veľkosť: 178,4 KB, aktualizované: Streda 19. Júl 2023 10:01 )