Obec Pribylina

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 81/2023

Názov objednávateľa: Fleischhacker Martin

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Prenájom časti pozemku o výmere 24m2 za účelom umiestnenia dočasnej stavby garáže pri bytovom dome č. 19.

Zmluvná cena: 72.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.06.2023

Datum zverejnenia: 28.06.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Nájom pozemku pod garáž Fleischhacker.pdf ( veľkosť: 278,2 KB, aktualizované: Streda 28. Jún 2023 10:48 )