Obec Pribylina

Zmluva

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy: 36/2023

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: SIEA

Adresa dodávateľa: Bajkalská 27, Bratislava

IČO dodávateľa: 00002801

Predmet zmluvy: Zmena konajúceho na strane Prijímateľa.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP MŠ.pdf ( veľkosť: 141,5 KB, aktualizované: Utorok 24. Január 2023 09:03 )