Obec Pribylina

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 81/2022

Názov objednávateľa: Pjatek Ivan

Adresa objednávateľa: Vysoké Tatry

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Predaj pozemku KNC 4431/14, k.ú. Pribylina

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1337; Katastrálne územie: Pribylina; Parcela číslo: KNC 4431/14;

Zmluvná cena: 1356.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.11.2022

Datum zverejnenia: 02.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf KZ Ivan Pjatek.pdf ( veľkosť: 105,9 KB, aktualizované: Streda 02. November 2022 16:01 )