Obec Pribylina

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 67/2022

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Moyzesova 184, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 31596436

Predmet zmluvy: Zhotovenie diela: Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k osade Pod brehom

Zmluvná cena: 157050.28 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.09.2022

Datum zverejnenia: 06.09.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo č.9-2022 SIPS.pdf ( veľkosť: 2,4 MB, aktualizované: Utorok 06. September 2022 13:49 )