Obec Pribylina

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 62/2022

Názov objednávateľa: Bero Martin

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Nájom bytu č. 5 v Bytovom dome 16/2

Zmluvná cena: 185.74 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.08.2022

Datum zverejnenia: 15.08.2022

Dokumenty Pdf NZ Bero Martin.pdf ( veľkosť: 196,1 KB, aktualizované: Pondelok 15. August 2022 08:14 )