Obec Pribylina

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 61/2022

Názov objednávateľa: Červeň Peter

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Prenájom časti pozemku KNC1175/3 pod garáž

Zmluvná cena: 72.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.06.2022

Datum zverejnenia: 04.08.2022

Dokumenty Pdf garáž Peter Červeň.pdf ( veľkosť: 242,7 KB, aktualizované: Štvrtok 04. August 2022 10:35 )