Obec Pribylina

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 57/2022

Názov objednávateľa: Lehotský Branislav

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Prenájom časti pozemku KNC1175/3 pod garáž

Zmluvná cena: 72.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.06.2022

Datum zverejnenia: 28.07.2022

Dokumenty Pdf garáž Branislav Lehotský.pdf ( veľkosť: 332,5 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Júl 2022 10:35 )