Obec Pribylina

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 75/2020

Názov objednávateľa: Milan Holbus, Iveta Lehotská

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Nájom bytu č.5 v NBD 19/4

Zmluvná cena: 210.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.09.2020

Datum zverejnenia: 21.09.2020

Dokumenty Pdf Nz Holbus.pdf ( veľkosť: 224,1 KB, aktualizované: Pondelok 21. September 2020 14:22 )