Obec Pribylina

Zmluva

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy: 72/2020

Názov objednávateľa: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa objednávateľa: Bajkalská 27, Bratislava

IČO objednávateľa: 00002801

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Zmena článku 6 Zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/040, úprava merateľných ukazovateľov.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.09.2020

Datum zverejnenia: 07.09.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP.pdf ( veľkosť: 324,9 KB, aktualizované: Pondelok 07. September 2020 08:33 )