Obec Pribylina

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 16/2020

Názov objednávateľa: Ing. Ľuboš Husenica

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: výstavba inžinierskych sietí IBV

Zmluvná cena: 4400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.03.2020

Datum zverejnenia: 18.03.2020

Dokumenty Pdf IBV Husenica.pdf ( veľkosť: 102,9 KB, aktualizované: Streda 18. Marec 2020 14:35 )