Obec Pribylina

Zmluva

zmluva o vykonaní zberu a prepravy KO

Identifikácia

Číslo zmluvy: 6/2020

Názov objednávateľa: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Adresa objednávateľa: Matice Slovenskej 10, Prievidza

IČO objednávateľa: 36005622

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: nakladanie s komunálnym odpadom

Zmluvná cena: 6.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.01.2020

Datum zverejnenia: 05.02.2020

Dokumenty Pdf Hornonitrianske bane KO.pdf ( veľkosť: 213,9 KB, aktualizované: Streda 05. Február 2020 15:14 )