Obec Pribylina

Zmluva

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 69/2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: 100/2019

Názov objednávateľa: Račko Jaroslav

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: predaj pozemku KN-C 3296/2

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.11.2019

Datum zverejnenia: 20.11.2019

Dokumenty Pdf Dodatok ku kúpnej zmluve Račko.pdf ( veľkosť: 46 KB, aktualizované: Streda 20. November 2019 12:47 )