Obec Pribylina

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 73/2019

Názov objednávateľa: Milan Holbus, Iveta Lehotská

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: nájom bytu 5/19

Zmluvná cena: 210.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.09.2019

Datum zverejnenia: 07.10.2019

Dokumenty Pdf NZ Holbus.pdf ( veľkosť: 224,2 KB, aktualizované: Pondelok 07. Október 2019 08:53 )