Obec Pribylina

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 69/2019

Názov objednávateľa: Jaroslav Račko

Adresa objednávateľa: Pribylina, Záhumnie 304/51

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: kúpa pozemku KNC 3296/2

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1337; Katastrálne územie: Pribylina; Parcela číslo: 3296/2;

Zmluvná cena: 597.75 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2019

Datum zverejnenia: 26.09.2019

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva Račko.pdf ( veľkosť: 137,1 KB, aktualizované: Streda 11. December 2019 14:26 )