Obec Pribylina

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 67/2019

Názov objednávateľa: OZ KOVO pri MHSL, m.r.o. Trenčín

Adresa objednávateľa: Istebnícka 80, Trenčín

IČO objednávateľa: 3080407819

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: prenájom pozemku v ATC Račkova dolina

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1337; Katastrálne územie: Pribylina; Parcela číslo: 6002/3;

Zmluvná cena: 11.29 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.06.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva OZ KOVO.pdf ( veľkosť: 161,8 KB, aktualizované: Pondelok 09. September 2019 10:44 )