Obec Pribylina

Zmluva

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Identifikácia

Číslo zmluvy: 65/2019

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: SPP-distribúcia, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, Bratislava

IČO dodávateľa: 35910739

Predmet zmluvy: pripojenie budovy č.p. 60 k plynovodu

Zmluvná cena: 216.36 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.08.2019

Datum zverejnenia: 04.09.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení do DS.pdf ( veľkosť: 693,2 KB, aktualizované: Streda 04. September 2019 08:47 )