Obec Pribylina

Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: 62/2019

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Program služieb - SIM karta + zariadenie IMEI Huawei

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.08.2019

Datum zverejnenia: 05.08.2019

Dokumenty Pdf Dodatok Telekom.pdf ( veľkosť: 239,9 KB, aktualizované: Pondelok 05. August 2019 13:26 )