Obec Pribylina

Zmluva

Nájomná zmluva - Obslužná komunikácia v Račkovej doline

Identifikácia

Číslo zmluvy: 33/11

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Poz. spol. Bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava

IČO dodávateľa: 30233291

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva - Obslužná komunikácia v Račkovej doline

Zmluvná cena: 1.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 29.08.2011

Datum zverejnenia: 28.09.2011

Dokumenty Pdf img074.pdf ( veľkosť: 104,3 KB, aktualizované: Streda 28. September 2011 14:48 )