Obec Pribylina

Zmluva

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby "Chodník v obci Pribylina"

Identifikácia

Číslo zmluvy: 31/11

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Ekostaving spol. s r.o., Lipt. Mikuláš

IČO dodávateľa: 44052464

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby "Chodník v obci Pribylina"

Zmluvná cena: 1976.80 €

Dátumy

Datum podpisu: 14.02.2011

Datum zverejnenia: 22.09.2011

Dokumenty Pdf img071.pdf ( veľkosť: 127,6 KB, aktualizované: Štvrtok 22. September 2011 09:57 )