Obec Pribylina

Objednávka

Tovar podľa predajnej ponuky PON13011750 verzia9 zo dňa 17.04.2013

Identifikácia

Číslo objednávky: 9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: VEREX-ELTO a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31580289

Predmet objednávky: Tovar podľa predajnej ponuky PON13011750 verzia9 zo dňa 17.04.2013

Cena objednávky: 4983.43 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.05.2013

Datum zverejnenia: 27.05.2013

Dokumenty