Obec Pribylina

Objednávka

Výmena motorového filtra

Identifikácia

Číslo objednávky: 10

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: AGROTEM-PULZ s.r.o.

Adresa dodávateľa: 1.mája 4271, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36399281

Predmet objednávky: Výmena motorového filtra

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 07.05.2013

Datum zverejnenia: 15.05.2013

Dokumenty