Obec Pribylina

Objednávka

Dodávka a montáž plastových okien na KD podľa cenovej ponuky zo 04.03.2013

Identifikácia

Číslo objednávky: 7

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: VANSTAVING s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pribylina 379

IČO dodávateľa: 46797998

Predmet objednávky: Dodávka a montáž plastových okien na KD podľa cenovej ponuky zo 04.03.2013

Cena objednávky: 20891.02 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 16.04.2013

Datum zverejnenia: 14.05.2013

Dokumenty