Obec Pribylina

Objednávka

Aktuálne údaje z katastra nehnuteľností pre obec Pribylina na účely kontroly dane z nehnuteľností

Identifikácia

Číslo objednávky: 1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Správa katastra Liptovský Mikuláš

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Aktuálne údaje z katastra nehnuteľností pre obec Pribylina na účely kontroly dane z nehnuteľností

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 07.01.2013

Datum zverejnenia: 10.01.2013

Dokumenty