Obec Pribylina

Objednávka

Oprava hasiacich prístrojov

Identifikácia

Číslo objednávky: 27

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: GAJOS s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet objednávky: Oprava hasiacich prístrojov

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2012

Datum zverejnenia: 14.12.2012

Dokumenty